chứng chỉ kế toán trưởng

Mở lớp kế toán trưởng tại Tiền Giang
17 Th10
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI TIỀN GIANG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  Kính gửi:  Cá nhân, đơn vị...
Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng
16 Th10
Khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng do Học viện Tài chính đào tạo và cấp chứng chỉ theo Quy định Bộ...
Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp
22 Th6
Bạn đang là một kế toán viên đầy triển vọng và cơ hội được bổ nhiệm làm kế toán trưởng sắp đến...