chứng chỉ sư phạm

Khóa học nghiệp vụ sư phạm
22 Th10
CÁC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Nhằm đáp ứng nhu cầu cho những bạn đang mong muốn  đứng lớp, hoặc...
Lớp học nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp
22 Th10
  KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Tại sao phải cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm  trung...
Khóa học nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học
22 Th10
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG           Chương trình học bồi dưỡng...