lớp học xuất nhập khẩu

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế, học song ngữ Việt – Anh
07 Th11
Chương trình đào tạo xuất nhập khẩu thực tế ( dạy song ngữ Việt - Anh)  Đối tượng: - Các bạn sinh viên ngành...