Thông báo tuyển sinh khóa nghiệp vụ khai hải quan điện tử tháng 10 tại HCM

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ đào tạo cho người khai hải quan cập nhật những kiến thức cần thiết và đủ điều kiện chứng nhận được tham gia vào hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Công ty Cổ phần … Đọc tiếp Thông báo tuyển sinh khóa nghiệp vụ khai hải quan điện tử tháng 10 tại HCM