bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Chiêu sinh khóa học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
12 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào...