Tin tức

Điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng
17 Th11
Điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng: - Kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất...
Các loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ
17 Th11
Các loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ – Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo...
Điều kiện chung để mở công ty dịch vụ vận tải
17 Th11
Mở công ty dịch vụ cũng như thành lập một doanh nghiệp bất kỳ thì cơ bản nhất là phải đáp ứng...