Lịch KG

Lịch học lớp Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ
15 Th2
ĐĂNG KÝ HỌC 👇👇👇   LỊCH HỌC Khóa học “Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ”   Thời gian: Từ ngày 17 tháng...
Lịch học khóa Tư vấn tâm lý học đường khóa 20
08 Th2
ĐĂNG KÝ HỌC 👇👇👇   LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC...
Lịch Khai giảng các khóa học
31 Th12
  LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN THÁNG 9/2023 STT CHƯƠNG TRÌNH LỊCH HỌC Hình thức tổ chức 1 Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và...