Quản lý nhà nước

Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm
27 Th4
BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRƯỜNG CHUYÊN...
Mở lớp bồi dưỡng Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo
24 Th4
Bồi Dưỡng Trưởng, Phó Phòng Giáo Dục và Đào Tạo. THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ...
Chiêu sinh khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
12 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH            Căn cứ Nghị định...
Chiêu sinh khóa học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
12 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào...
Tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
01 Th9
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỐI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG Tìm hiểu thêm về khóa học: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên,...
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính(hạng 2)
15 Th5
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH( HẠNG II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT...
Lịch khai giảng chương trình học tại Tp HCM tháng 5/2018
23 Th4
LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM THÁNG 5/2018 TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG CA HỌC HỌC PHÍ THỜI LƯỢNG 1 Kế toán trưởng doanh nghiệp 27/05/2018 Chủ nhật 1.500.000 02 tháng 2 Kế toán trưởng hành...
Mở lớp bồi dưỡng ngạch cán sự
02 Th2
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học...
Ngày 28/11/2017 Khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
30 Th11
Vào lúc 08h00 ngày 28/11/2017 Tại Kiên Giang, Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam phối hợp với trường Đại học...
Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
23 Th10
Kính gửi anh chị học viên lớp chuyên viên Anh chị viết tiểu luận theo hướng dẫn của giáo viên Hạn nộp tiểu luận:...