chứng chỉ sơ cấp vận tải

Khóa học sơ cấp Quản lý và điều hành khai thác vận tải đường bộ
06 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI            Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định...