hành chính văn phòng

Khóa học kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính
22 Th11
Khóa học Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính         “Soạn thảo văn bản” bạn đừng chủ quan và...
Khóa học Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ
22 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Khóa học “Quản trị văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ” Nhằm chuẩn hóa công tác văn thư làm...
Chiêu sinh khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
27 Th7
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Bạn đang làm văn thư – hành...