kế toán thực hành

Lịch Khai giảng các khóa học
31 Th12
Kính gửi quý anh chị học viên lịch khai giảng các lớp tháng 05/2022 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2022 STT CHƯƠNG TRÌNH CA HỌC KHAI GIẢNG 1 BD ngạch...
Khóa học kế toán thực hành trên phần mềm
06 Th6
 Khóa học kế toán thực hành trên Excel và phần mềm misa Đối tượng tham gia: - Là những đối tượng đã biết về...
Khóa học kế toán xây dựng
03 Th5
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP  MỤC TIÊU - Chương trình đào tạo “kế toán trong công ty xây dựng”...