khóa học quản trị

Chương trình học quản trị doanh nghiệp
03 Th5
Khóa học quản trị doanh nghiệp Nhằm bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực cho các nhà quản lý, Công ty...
Khóa học quản trị kinh doanh
03 Th5
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH NGẮN HẠN        Nội dung chương trình được thiết kế thành 2 phần: Phần 1. Những...