khóa học xuất nhập khẩu

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế, học song ngữ Việt – Anh
07 Th11
Chương trình đào tạo xuất nhập khẩu thực tế ( dạy song ngữ Việt - Anh)  Đối tượng: - Các bạn sinh viên ngành...
Khóa học xuất nhập khẩu thực tế tại cảng
24 Th6
Tại sao phải học lớp xuất nhập khẩu? Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động...