lãnh đạo cấp phòng

Lịch Khai giảng các khóa học
31 Th12
Chúng tôi xin gửi tới quý anh chị học viên lịch khai giảng các lớp tháng 08/2022   LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 08/2022 STT CHƯƠNG TRÌNH CA...
Tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
01 Th9
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỐI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG Tìm hiểu thêm về khóa học: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên,...
Khảo sát nhu cầu đăng ký lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
06 Th10
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH...