ngạch chuyên viên chính

Lịch Khai giảng các khóa học
31 Th12
Kính gửi quý anh chị học viên lịch khai giảng các lớp tháng 05/2022 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2022 STT CHƯƠNG TRÌNH CA HỌC KHAI GIẢNG 1 BD ngạch...
Chiêu sinh khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
12 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH            Căn cứ Nghị định...