Hồ sơ nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
20 Th7
HỒ SƠ NHẬN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH Để thuận tiện cho việc theo dõi học...
Hồ sơ nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
20 Th7
HỒ SƠ NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Để thuận tiện cho việc cấp chứng chỉ đúng...
Lịch thi chứng chỉ khai hải quan điện tử trên tổng cục năm 2017
30 Th6
LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi...
Khóa học xuất nhập khẩu thực tế tại cảng
24 Th6
Tại sao phải học lớp xuất nhập khẩu? Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động...
Khóa học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu
22 Th6
Khóa học kế toán tổng hợp dành cho người chưa học qua kế toán hoặc quên kiến thức kế toán Ai có...
Khóa học bồi dưỡng kế toán viên
22 Th6
Khóa học kế toán viên bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho...
Khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
22 Th6
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo Nghiệp vụ Kế Toán Trưởng. Căn cứ pháp lý...
Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp
22 Th6
Bạn đang là một kế toán viên đầy triển vọng và cơ hội được bổ nhiệm làm kế toán trưởng sắp đến...
Khóa học nghiệp vụ Khai Hải Quan Điện Tử
22 Th6
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và...
Khảo sát nhu cầu đăng ký lớp QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
20 Th6
  Bạn đang làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc nhà nước. Bạn đang có dự định THI hoặc đang hoàn thiện hồ sơ...