Hải quan

Lịch học lớp nghiệp vụ khai hải quan khóa 32 tại HCM
07 Th8
Ban quản lý lớp xin thông báo lịch học lớp nghiệp vụ khai hải quan khóa 32 tại Tp HCM Ngày 24/09/2017 Môn học: Xuất...
Lịch thi chứng chỉ khai hải quan điện tử trên tổng cục năm 2017
30 Th6
LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi...
Khóa học xuất nhập khẩu thực tế tại cảng
24 Th6
Tại sao phải học lớp xuất nhập khẩu? Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động...
Khóa học nghiệp vụ Khai Hải Quan Điện Tử
22 Th6
Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và...