Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ Tài chính về việc “hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”
Tại đây Bộ Tài chính có yêu cầu về tiêu chuẩn tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng( tại Điều 2 Thông tư này, cụ thể:

  1. Đối với người tham dự khóa học là người Việt Nam
    – Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
    – Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế như sau:

+ Đối với những đối tượng tốt nghiệp hệ đại học: Tối thiểu 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp ( tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính)
+ Đối với những đối tượng tốt nghiệp hệ trung cấp hoặc cao đẳng: Tối thiểu 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp( tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán, tài chính)

  • Có đơn xin học có xác nhận của cơ quan đang công tác về thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính; kèm theo bản sao công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

2. Đối với người tham gia khóa học là người nước ngoài: 
Có chứng chỉ chuyên gia kế toán; chứng chỉ hành nghề kế toán; chứng chỉ kiểm toán viên hoặc tốt nghiệp bằng đại học của các tổ chức nước ngoài( được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here