Thông báo thời gian thi, danh sách thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2022
05 Th8
Chúng tôi xin thông báo, hiện nay đã có thời gian tổ chức thi và danh sách thí sinh đăng ký dự...
Tuyển sinh khóa Tư vấn tâm lý học đường
20 Th7
Khóa học Tư vấn tâm lý học đường do Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường ĐH...
Khai giảng khóa học nghiệp vụ khai hải quan điện tử
20 Th7
Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Khai hải quan điện tử Khóa...
Tuyển sinh khóa học Đại lý tàu biển
19 Th7
Trường Cao đẳng Duyên Hải tuyển sinh khóa học Đại lý Tàu biển Đối tượng tham gia: Các cá nhân, đơn vị có...
Thông báo Tuyển sinh khóa học Sơ cấp vận tải đường bộ
19 Th7
Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo chiêu sinh khóa học sơ cấp Quản lý và Khai thác vận tải đường bộ  Chứng...
Tuyển sinh khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
19 Th7
Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng...
Thông báo tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp
19 Th7
Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng...
Tuyển sinh khóa học Công tác xã hội
07 Th7
Chúng tôi xin thông báo về lịch khai giảng khóa học Sơ cấp công tác xã hội Tháng 7/2022 - Khóa học giúp...
Danh sách 10 hãng tàu lớn nhất thế giới
24 Th6
Chúng tôi xin được giới thiệu 10 hãng tàu lớn nhất trên Thế giới  (Bài viết chỉ đề cập đến 10 hãng tàu...
Quy định về cấp chứng chỉ người điều hành vận tải mới nhất 2022
23 Th6
Người điều hành kinh doanh vận tải là gì? Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì người điều hành kinh doanh vận...