Quản lý nhà nước

Khảo sát nhu cầu tham dự lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Tiền Giang
17 Th10
Công ty cổ phần giáo dục Việt nam kết hợp với trường đại học nội vụ Hà Nội; Học viện hành chính...
Phiếu đăng ký học viên lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước
16 Th10
Thủ tục hồ sơ lớp quản lý nhà nước: 01 phiếu đăng ký học viên ( Theo mẫu) Tải tại đây: Phiếu đăng...
Khảo sát nhu cầu đăng ký lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
06 Th10
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN; NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH BỒI DƯỠNG LÃNH...
Lễ khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 8 tại Tp HCM
14 Th9
Ngày 09/09/2017 công ty cổ phần giáo dục Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Nội...
Thông báo Khảo sát nhu cầu đăng ký học lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính quý IV năm 2017
14 Th9
THÔNG BÁO KHẢO SÁT NHU CẦU THAM DỰ Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Lớp bồi dưỡng quản lý...
(5/8) Khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Tiền Giang
07 Th8
Ngày 05/08/2017 tại trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang, Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam phối hợp với trường Đại...
Lễ bế giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính
27 Th7
Ngày 10/06/2017 tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bế giảng lớp quản lý nhà nước ngạch...
Hồ sơ nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
20 Th7
HỒ SƠ NHẬN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH Để thuận tiện cho việc theo dõi học...
Hồ sơ nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
20 Th7
HỒ SƠ NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Để thuận tiện cho việc cấp chứng chỉ đúng...
Khảo sát nhu cầu đăng ký lớp QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
20 Th6
  Bạn đang làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc nhà nước. Bạn đang có dự định THI hoặc đang hoàn thiện hồ sơ...