Để đăng ký học lớp nghiệp vụ kế toán trưởng bạn cần phải có đơn xin học. Dưới đây là mẫu, bạn có tham khảo .

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
TRUNG TÂM BD&TVTCKT

ĐƠN XIN HỌC
KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG …………………..

Kính gửi: Trung tâm bồi dưỡng và tư vấn tài chính kế toán
                Học viện Tài Chính

Họ và tên:………………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………………………………………
Quê quán ( Xã, Huyện, Tỉnh): …………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..
Tên và địa chỉ đơn vị công tác :…………………………………………………………………     ……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ email: ……………………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn đã được đào tạo( Chuyên ngành tốt nghiệp): ……………………………………………………………………………………………………….
Thời gian công tác thực tế ( Tính từ thời điểm ghi trên bằng Tốt nghiệp): …………….
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….
CQ ………………………………………., NR…………………………………………………….

Xác nhận của cơ quan công tác                          Ngày …. tháng ….. năm 201…
( ký, ghi rõ học tên)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here