Để đăng ký học lớp nghiệp vụ kế toán trưởng bạn cần phải có đơn xin học. Dưới đây là mẫu, bạn có tham khảo .

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  TRUNG TÂM BD&TVTCKT

 

ĐƠN XIN HỌC

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG …………………..

 

Kính gửi: Trung tâm bồi dưỡng và tư vấn tài chính kế toán

                Học viện Tài Chính

 

Họ và tên:………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………………………………………

Quê quán ( Xã, Huyện, Tỉnh): …………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..

Tên và địa chỉ đơn vị công tác :…………………………………………………………………     ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ email: ……………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn đã được đào tạo( Chuyên ngành tốt nghiệp): ……………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác thực tế ( Tính từ thời điểm ghi trên bằng Tốt nghiệp): …………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

CQ ………………………………………., NR…………………………………………………….

Xác nhận của cơ quan công tác                          Ngày …. tháng ….. năm 201…

( ký, ghi rõ học tên)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here