LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K42 TẠI TP HCM

1. Lịch học lớp Khai hải quan HCM Khóa K42, Chủ nhật ngày 19/4/2020 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Pháp Luật Hải Quan 
 • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục hải quan
 • Tài liệu  download tại đây => Bai_giang.-PLHQ- a Hảo

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan:

Hotline: 0983 86 86 01( Thúy Ân)/ anptt@giaoducvietnam.edu.vn


2. Lịch học lớp Khai hải quan HCM Khóa K42, Chủ nhật ngày 26/04/2020 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Thuế (Thuế XK, NK, luật quản lý thuế)   
 • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan
 • Tài liệu download tại đây =>  Bài-giảng-về-Thuế. a Hảo

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan

Hotline: 0983 86 86 01( Thúy Ân)/ anptt@giaoducvietnam.edu.vn


3. Lịch học lớp Khai hải quan HCM Khóa K42, Chủ nhật ngày 03/05/2020 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Xử lý vi phạm hành chính & chính sách quản lý
 • Giảng Viên : Thầy Phạm Đức Cường – Cục Hải quan Tp HCM
 • Tài liệu download tại đây =>  Xử lý vi phạm. AC
 •                                     =>  Chính sách QL. AC
 •   Xem thêm Nghị định 69 => 2_Nghị định 69

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan

Hotline: 0983 86 86 01( Thúy Ân)/ anptt@giaoducvietnam.edu.vn


3. Lịch học lớp Khai hải quan HCM Khóa K42, Chủ nhật ngày 10/05/2020 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Trị giá hải quan
 • Giảng Viên : Cô Đỗ Ngọc Dung – Tổng cục Hải quan
 • Tài liệu download tại đây =>  Bài 1    Bai 2   Bai 3    Bai 4    Bai 5

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan

Hotline: 0983 86 86 01( Thúy Ân)/ anptt@giaoducvietnam.edu.vn


4. Lịch học lớp Khai hải quan HCM Khóa K42, Chủ nhật ngày 17/05/2020 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Phân loại hàng hóa
 • Giảng Viên : Thầy Phạm Đức Cường – Cục Hải quan Tp HCM
 • Phòng học: Phòng 301 – Số 195 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
 • Tài liệu download tại đây =>  1.CÔNG ƯỚC HS
 •                                          2.GIỚI THIỆU BIỂU THUẾ ĐL HẢI QUAN
 •                                          3.QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI HH VIỆT NAM
 •                                          4. 6 QUY TẮC TỔNG QUÁT

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan

Hotline: 0983 86 86 01( Thúy Ân)/ anptt@giaoducvietnam.edu.vn


5. Lịch học lớp Khai hải quan HCM Khóa K42, Chủ nhật ngày 24/05/2020 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Thủ tục hải quan
 • Giảng Viên : Thầy Phạm Đức Cường – Cục Hải quan Tp HCM
 • Phòng học: Phòng 301 – Số 195 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
 • Tài liệu download tại đây =>  1 Thủ tục Hải quan 2020. A Cường

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan

Hotline: 0983 86 86 01( Thúy Ân)/ anptt@giaoducvietnam.edu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here