Uncategorized

Mở lớp Nghiệp vụ Thẩm định giá
02 Th12
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ   KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ: - Cấp chứng chỉ...
Thủ tục đăng ký học lớp Kế toán trưởng
02 Th12
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG Khi tham gia khóa học kế toán trưởng và cấp chứng chỉ...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG
29 Th8
Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017  của Chính phủ...
Tài liệu học tập lớp Tư vấn tâm lý học đường
26 Th8
Kính gửi quý anh chị học viên tài liệu tham khảo khóa học Tư vấn tâm lý học đường  Ngoài bộ tài liệu...
Tuyển sinh khóa Tư vấn tâm lý học đường
20 Th7
Khóa học Tư vấn tâm lý học đường do Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường ĐH...
Khai giảng khóa học nghiệp vụ khai hải quan điện tử
20 Th7
Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Khai hải quan điện tử Khóa...
Tuyển sinh khóa học Đại lý tàu biển
19 Th7
Trường Cao đẳng Duyên Hải tuyển sinh khóa học Đại lý Tàu biển Đối tượng tham gia: Các cá nhân, đơn vị có...
Thông báo Tuyển sinh khóa học Sơ cấp vận tải đường bộ
19 Th7
Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo chiêu sinh khóa học sơ cấp Quản lý và Khai thác vận tải đường bộ  Chứng...
Tuyển sinh khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
19 Th7
Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng...
Thông báo tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp
19 Th7
Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng...